Logo Christiaan M. Bijl

Griep - Prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen? # Pandemische chaos - Het coronabeleid onder de loep (boekrecensies)


Inleiding
In 2020 en 2021 verschenen twee buitengewoon interessante boeken van oud-huisarts en epidemioloog Dick Bijl; het eerste, Griep, van hemzelf, het tweede, Pandemische chaos, onder zijn redactie met enkele eigen bijdragen.
Dick Bijl neemt, zoals zijn lezers inmiddels van hem gewend zijn, in Griep - met wetenschappelijke onderbouwing - geen blad voor de mond. 'Wie hem kent, weet dat hij altijd genadeloos kritisch is, zeker als het om wetenschappelijke onderbouwing gaat. Waar het hem om gaat, zijn de mensen. Dat ben ik. Dat bent u. De wetenschap is er ten dienste van ons, en niet andersom', aldus Wendy Mittemeijer-Ooteman in het voorwoord.
De auteurs van de bijdragen in Pandemische chaos komen uit verschillende werkvelden. Wendy Mittemeijer-Ooteman: 'Zij zijn het lang niet altijd met elkaar eens en soms gaat het er verhit aan toe. Maar wat zij allen gemeen hebben, is dat zij vol vuur en passie in het leven staan, gedurende de gehele coronaperiode kritisch en dicht bij zichzelf zijn gebleven, vragen bleven stellen en zelf op onderzoek uitgingen om vervolgens te wegen en te reflecteren. En dat geheel op eigen kracht, vanuit hun eigen kunde en expertise, vergezeld door een sterk ethisch besef, soms met risico op reputatieschade. Tegen de stroom inzwemmen vergt kracht en moed. Maar altijd bleven zij de hand reiken naar iedereen die het niet met hen eens was'.

Griep. Prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen?
Met een voorwoord van Bert Keizer, specialist ouderengeneeskunde
In 2011 en in 2019 schreef Dick Bijl dat de effectiviteit van de jaarlijkse griepprik niet bewezen is. De overheid blijft de griepprik echter promoten en sommige Tweede Kamerleden willen hem zelfs verplicht stellen voor mensen die in de gezondheidszorg werken, maar ook daarvoor geldt dat er geen effect is aangetoond. En dat is een slechte zaak. Want de adviezen voor de griepprik worden gegeven door specialisten met conflicterende belangen met de vaccinindustrie. Op het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is in de top geen inhoudelijke expertise aanwezig, dus lobbywerk zal daar zeker zijn vruchten afwerpen. De overheid wordt in toenemende mate als onbetrouwbaar gezien, omdat ze zich heeft ingelaten met specialisten met verstrengelde belangen. In plaats van te erkennen dat ze fout zit met de adviezen over de griepprik, grijpt de overheid naar maatregelen die het wantrouwen van burgers alleen maar doet toenemen. Dat zal het vertrouwen van de burgers in wel effectieve vaccins, zoals tegen BMR (Bof, Mazelen, Rodehond) en polio, ook aantasten. In dit boek wordt aan een algemeen publiek uitgelegd hoe het zit.

 


Dick Bijl: Griep. Prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen?
Utrecht: De Graaff, 2020.
ISBN 9789493127050

Dick Bijl (redactie): Pandemische chaos.
Het coronabeleid onder de loep.
Zutphen: Walburg Pers, 2021
ISBN 9789462498086

 

Pandemische chaos. Het coronabeleid onder de loep
Met een voorwoord van Wendy Mittemeijer-Ooteman, eigenaar van consultancybedrijf Medical Matters. Zij adviseert farmaceutische bedrijven op het gebied van ethiek en geneesmiddelencommunicatie richting artsen en patiënten, waarbij de wetenschap de basis vormt en de patiënt centraal staat. 
Tijdens de coronacrisis nam de regering maatregelen die de bewegingsvrijheid van burgers in toenemende mate inperkten. Lockdowns, reisbeperkingen, mondkapjes, gesloten winkels en dichte scholen moesten helpen de pandemie te bedwingen. Op economisch, sociaal-maatschappelijk, psychologisch, pedagogisch, juridisch, ethisch en medisch gebied werden grote offers gevraagd.
Tegelijkertijd nam de wetenschappelijke kennis over het virus toe en vestigde de regering alle hoop op een werkzaam vaccin. Maar hoe wetenschappelijk onderbouwd waren de genomen maatregelen? In Pandemische chaos buigt een groep deskundigen zich over deze vraag en de rechtvaardiging van de maatregelen in relatie tot de ernst van de pandemie. Wat zijn de gevolgen en is het coronabeleid voor herhaling vatbaar?
Met bijdragen van:
Dick Bijl, Peter van Bergeijk, Jasper A. Bovenberg, Jan J.L. Derksen, Mattias Desmet, Robin Fransman, Armand Girbes, Jan G. Grandjean, Barend van de Kar, Bert Keizer, Jaap Koot, Hans Koppies, Ronald Meester, Wendy Mittemeijer-Ooteman, Michaéla Schippers, Ad Verbrugge en Bob de Wit.


► Foto's van Maranka van Bree, Diever