Logo Christiaan M. Bijl

Therapieën


In hun in 2003 verschenen boek Therapiewijzer. Theorie en praktijk van 21 psychotherapieën sommen Maja Vervoort en Monique Weiland - zoals de titel al duidelijk maakt - 21 verschillende therapievormen op: van - onder andere - directieve, cliëntgerichte, cognitieve en creatieve therapie (beeldend, muziek) via gedrags-, gestalt-, hypno-, groeps- en lichaamsgerichte therapie naar neurolinguïstisch programmeren (NLP), oplossingsgerichte en psychoanalytische, rationeel-emotieve, regressie- en reïncarnatietherapie, relatietherapie, transactionele analyse en als laatste psychotherapie via internet.

Alternatieve therapieën
Aan alternatieve therapieën wordt geen aandacht besteed, al zullen sommigen enkele van de hierboven genoemde therapieën daar zeker toe rekenen (zoals NLP, regressie- en reïncarnatietherapie en lichaamsgerichte psychotherapie). In hun alleraardigste boekje Je rijpt je rot. Ervaringen met trainingen in persoonlijke groei (verschenen in 1975) beschrijven gezins- en jeugdsocioloog Jan Lievense en maatschappelijk werker Johanna van de Wetering de Rooij de door hen opgedane ervaringen in alternatief therapieland over onder andere geleide droomfantasie, encouter (letterlijk: open en bloot), zelfbezinning, bio-energetica, transcendente meditatie, sensitivity training en het door hen zo genoemde Xoelapepel, een wel heel bijzondere vorm van non-verbale communicatie.

Nieuwe therapieën
Inmiddels heeft 'therapeutisch Nederland' in de afgelopen jaren weer een aantal nieuwe therapieën mogen verwelkomen (of beleven oudere therapievormen, zoals transactionele analyse, populair in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, een revival). Nieuw 'op de markt':
- schema(gerichte) therapie,
- systeemtherapie,
- EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing; een therapievorm die vooral effectief is bij posttraumatische stressstoornissen, maar ook bij faalangst, stress en burn-out),
- Acceptance & Commitment Therapy (ACT; cliënten wordt geleerd om te stoppen met vechten tegen emoties, gedachten, herinneringen, impulsen waar niet van te winnen valt en hun tijd en energie te investeren in zaken die werkelijk van belang zijn, namelijk hun waarden),
- positieve psychologie,
- e-mental health,
- brainspotting en, last but not least (want steeds populairder):
- mindfulness.

Welke therapie?
Keus genoeg dus en voor elk wat wils. Ik beperk me echter tot de in de bovenbalk genoemde therapieën, alle gebaseerd op wetenschappelijke basis en onderzoek. Bij elke vorm geef ik uitleg en wie daaraan nog niet voldoende heeft, kan te allen tijde contact met mij opnemen, zodat in overleg door de cliënt voor een bepaalde therapie(vorm) kan worden gekozen.
 

► Foto gemaakt door pixelia