Logo Christiaan M. Bijl

Relatietherapie


Bij relatietherapie hanteer ik de directieve methode, waarbij het accent komt te liggen op het aan beide partners aanleren van communicatietechnieken. Dat wil zeggen: leren met elkaar in plaats van tegen elkaar te praten met behulp van communicatieregels. Immers: communicatie is de basis van iedere relatie.

Oefening baart kunst
Relatiepartners krijgen een boekje mee om thuis uit te oefenen. Van de 31 communicatieregels die daarin (met voorbeelden) vermeld staan, noem ik er enkele:

  • over mezelf spreken in ik-zinnen is bevorderlijk (dus: 'Ik vind het fijn als jij straks ...' in plaats van: 'Jij doet nooit eens iets uit jezelf!' of: 'Jij wast nooit de auto' of: 'Jij ook altijd met je ...');
  • een standpunt innemen is beter dan vragen stellen die geen vragen zijn (bijvoorbeeld: 'Ik heb zin in seks' in plaats van: 'Heb jij zin in seks?');
  • het is beter over een concreet gevoel te spreken dan te generaliseren (bijvoorbeeld: 'Ik vond dit een prachtig concert' of: 'Ik vind dit een mooie tuin' in plaats van: 'Het was een prachtig concert' of: 'Het is een prachtige tuin', want een ander kan een heel andere mening hebben).


Het delen van intimiteiten
Maar ook het leren delen van intimiteiten is bij relatietherapie een essentieel onderdeel. Met intimiteit bedoel ik dan wat de Amerikaanse psychologe en sociologe Lillian Rubin (1924-2014) in haar boek Intieme vreemden (uitverkocht, maar nog wel tweedehands te verkrijgen) daarover zegt: 'Intimiteit is zoiets als het wederzijds uiten van gevoelens en gedachten, niet uit angst of een afhankelijkheidsbehoefte, maar uit het verlangen het innerlijk leven van een ander te leren kennen en dat van jezelf voor die ander bloot te leggen'. Klik hier voor een kort In memoriam voor Lillian Rubin in The New York Times van 1 juli 2014. Alle vier links werken; via de vierde zijn drie buitengewoon interessante artikelen van Rubin te lezen: Let's talk about dying, The hard truth about getting old en Mourning a husband who has not yet passed.

Relatievragenlijst
Veelal laat ik partners desgewenst ook de Nederlandse Relatievragenlijst invullen. Aan de hand van tachtig vragen kunnen ze dan ervaren hoe het met onafhankelijkheid, emotionele saamhorigheid, identiteit, conflicthantering en seksualiteit in hun relatie gesteld is. Iedere vraag moet met 'juist' of 'onjuist' worden beantwoord.
Op vragen waarop ze ten opzichte van elkaar een verschillend antwoord hebben gegeven, kunnen zij thuis op een vriendschappelijke basis én met wederzijds respect - waarbij de één de ander steeds laat uitpraten en dus niet in de rede valt - deze verschillen 'onder de loep' nemen.

Geen garantie
Geen enkele relatietherapeut kan garanderen dat relatietherapie tot het gewenste resultaat leidt, dus dat na de therapie twee innig verliefde partners hun gezamenlijke levensweg vervolgen. Soms is het partners al na één sessie, soms na meerdere gesprekken, duidelijk dat het beter is om de relatie te beëindigen. Te allen tijde ben ik bereid om partners die de wil daartoe uitspreken, hetzij individueel, hetzij samen therapeutisch te begeleiden.
Mocht het tot een scheiding komen en zijn er kinderen bij betrokken, dan behoort het in onderling overleg ontwerpen van een convenant omgangsregeling ten behoeve van deze kinderen, ook tot de mogelijkheden.
► Belangrijk om te weten:
relatietherapie wordt door geen enkele zorgverzekeraar vergoed!

► Foto bovenkant gemaakt door miss60_d
► Foto zijkant gemaakt door Tatyana Kazakova