Logo Christiaan M. Bijl

Kamerstuk Arbeidsomstandigheden


Op 13 mei 2014 heeft oud-minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een campagne gelanceerd om werkgerelateerde stress te bestrijden. Een derde van het ziekteverzuim onder werknemers is het gevolg van stress op het werk. De minister gaat beroepsziekte nummer één bestrijden met een plan van aanpak voor de komende vier jaar.

'Werkstress heeft tal van oorzaken', schrijft de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer. 'Werknemers ervaren niet alleen hoge werkdruk, maar ook discriminatie, geweld, pesterijen en seksuele intimidatie op de werkvloer. Maar stress kan ook ontstaan als een werknemer de zorg voor een ziek gezinslid moeilijk kan combineren met het werk. Ook de nasleep van een sterfgeval kan de balans tussen werk en privé verstoren.'

Met zijn brief informeert de minister de Tweede Kamer over de voortgang van de activiteiten van het programma Duurzame Inzetbaarheid, waaronder het plan van aanpak Psychosociale Arbeidsbelasting en het Actieplan Gezond Bedrijf.
Uit de brief van Asscher blijkt dat vooral flexwerkers en mantelzorgers blootstaan aan werkstress. Maar zij zijn niet de enigen. In 2012 waren er 2,1 miljoen werknemers die meldden dat ze geregeld onder hoge werkdruk moeten werken. Ruim 1 miljoen werknemers hebben te maken of te maken gehad met ongewenst gedrag van collega's. Ongeveer 100.000 werknemers zeggen dat ze systematisch worden gepest. Van de 266 ziekmeldingen per 100.000 werknemers waren er 96 het gevolg van psychosociale arbeidsbelasting, zoals de officiële term luidt.

Volgens de minister is er een cultuuromslag nodig in bedrijven, zowel bij werkgevers als bij werknemers. 'De bekende uitspraak: Van hard werken wordt niemand ziek, klopt in de praktijk niet', aldus Asscher. Uit onderzoek blijkt volgens hem dat 12 procent van de werknemers burn-outklachten heeft; 40 procent heeft behoefte aan maatregelen om stress op tijd te voorkomen. Asscher zegt met zijn programma in de eerste plaats het taboe over het onderwerp te willen doorbreken. Verder wil hij bewerkstelligen dat er op personeelsafdelingen en bij medezeggenschapsraden meer aandacht komt voor de bestrijding van werkstress. Vervolgens gaat de inspectie van het ministerie van SZW toezicht houden en optreden. De minister heeft in 2014 een bedrag van € 1.000.000 uitgetrokken voor de bestrijding van werkstress. In november 2014 is een 'week van de werkdruk/werkstress' georganiseerd, afgesloten met een conferentie.

Interessant voor zowel werkgevers als werknemers en medezeggenschaps-raden: in de bijlage bij de brief worden enkele voorbeelden gegeven van CAO's waarin op een goede manier aandacht wordt gegeven aan Duurzame Inzetbaarheid.
Helaas is de brief van de oud-minister niet meer beschikbaar op de website van de Overheid, maar wel het Kamerstuk Arbeidsomstandigheden, waarin uitgebreid aandacht wordt gegeven aan (onder andere) werkstress en Duurzame Inzetbaarheid.
 

► Foto bovenkant gemaakt door Edward Lich
► Foto zijkant eveneens gemaakt door Edward Lich